De Bulders half april van start

Aannemer Mouwrik gaat vanaf half april de riolering aanbrengen, de bouwwegen aanleggen en de te bebouwen percelen op de goede hoogte brengen. Ook de nutsbedrijven gaan vanaf half april voorbereidende werkzaamheden uitvoeren aan De Oudenmolen en aan Kruis, voor gas, water en stroom. Er zijn nog geen omleidingen noodzakelijk. De wegen rondom De Bulders kunnen voorlopig gewoon gebruikt worden.

Op de omgevingsvergunning van de randweg en woonwijk De Bulders was een voorlopige voorziening aangevraagd. Deze week is de uitspraak van de voorzieningenrechter ontvangen. Deze heeft de omgevingsvergunning geschorst voor alleen dat deel dat gaat over het kappen van drie bomen. De rest van de omgevingsvergunning is dus niet geschorst. Dit betekent dat De Bulders half april kan beginnen met het bouwrijp maken van het westelijk gelegen deelgebied van De Bulders.

De bomen kunnen gekapt worden, met uitzondering van de drie bomen waarop de schorsing betrekking heeft en de monumentale boom aan de Oudenmolen. Monumentale bomen mogen op grond van de gemeentelijke Monumentenverordening pas gekapt worden na afloop van de bezwaar/beroep procedure. De drie bomen waarvoor de schorsing is uitgesproken vallen binnen de dubbelbestemming ‘Waarde – Ecologie’ van het bestemmingsplan ‘De Bulders’. Hierin is bepaald dat de bestaande bomenrijen op de gronden binnen deze dubbelbestemming in stand gehouden dienen te worden. In het betreffende gebied worden in totaal 5 bomen gekapt. De gemeente zal bij de beslissing op bezwaar de voorwaarde aan de omgevingsvergunning toevoegen dat er vijf bomen moeten worden aangeplant voordat de vijf te kappen bomen binnen deze dubbelbestemming worden gekapt.

Meer weten over
wonen in de Bulders?

schrijf je in voor de nieuwsbrief >