Procedures De Bulders

Bestemmingsplan
Afgelopen maandag 5 maart heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende ingestemd met het herstelbesluit voor bestemmingsplan De Bulders. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van Sate eind 2017 zijn er twee punten in het bestemmingsplan aangepast. Er is een verplichting opgenomen dat er op de Muggenberg stil asfalt wordt aangelegd. Ook wordt er voor een woning aan De Buldersweg een dikkere fundering onder de randweg aangebracht zodat trillingsoverlast voorkomen wordt. De Raad van State zal op basis van dit bestemmingsplan een einduitspraak doen, waarmee verwacht wordt dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt.

Omgevingsvergunning
Eind vorig jaar heeft De Bulders Woningbouw een omgevingsvergunning ingediend voor het kappen van bomen, de aanleg van de randweg en het bouwrijp maken van de eerste twee woongebieden. Tegen deze vergunning zijn bezwaren en een voorlopige voorziening ingediend. Dit betekent dat er voorlopig nog niet kan worden begonnen met de werkzaamheden. De Rechtbank dient eerst uitspraak te doen. Hoewel deze vertraging leidt tot uitstel van het begin van de werkzaamheden, wordt niet verwacht dat dit leidt tot vertraging in het bouwrijp maken.

Zodra er meer duidelijkheid is over de omgevingsvergunning, wordt dit in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Meer weten over
wonen in de Bulders?

schrijf je in voor de nieuwsbrief >