Duurzaam leven

Duurzaam leven

Energiezuinig bouwen

Energiezuinig bouwen
  • Het is onze intentie om in De Bulders energiezuinig te bouwen zodat we anticiperen op de normen in het bouwbesluit van 2020. 

Energieneutrale woningen

Energieneutrale woningen
  • Momenteel onderzoeken we welke duurzaamheidsaspecten we in de planontwikkeling kunnen integreren. We denken bijvoorbeeld aan de bouw van energieneutrale woningen voor een gedeelte uit de eerste fase.

Duurzaam leven

In de nieuwe wijk De Bulders staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Je kunt bij duurzaamheid denken aan materiaalgebruik, energiegebruik afvalreductie etc. Bij de bouw van De Bulders wordt gestreefd naar het maximale duurzaamheidsrendement. We bouwen immers voor de toekomst.

Heeze kent nog veel meer Heerlijckheden...
zoals bijvoorbeeld een Rijke historie >

Duurzaam proces

Duurzaam proces
  • Bij het realiseren van De Bunders wordt in de procesvoering veel rekening gehouden met efficiëntie, flexibiliteit, materiaalreductie, energiebesparing en afvalreductie.

Duurzaam materiaalgebruik

Duurzaam materiaalgebruik
  • Duurzaam materiaalgebruik houdt in dat bij de bouw veel aandacht is voor materiaalreductie, afvalreductie, hernieuwbare materialen en hergebruik. We bouwen immers voor de toekomst.

Meer weten over
wonen in de Bulders?

schrijf je in voor de nieuwsbrief >