Duurzaamheid verdient en krijgt aandacht

Bij de inrichting van De Bulders wordt ook aandacht geschonken aan duurzaamheid. Uiteraard zijn de  huizen energiezuinig ontworpen en ook in het openbaar gebied wordt aandacht geschonken aan een duurzame leefomgeving.

In samenwerking met betrokkenen vanuit de gemeente en belangenorganisaties is in kaart gebracht op welke onderwerpen we invulling kunnen geven aan het aspect duurzaamheid.

In het ontwerp van de wijk wordt rekening gehouden met de veranderingen in het klimaat. Zo worden er wadi’s aangelegd waar bij hevige neerslag het overtollige regenwater kan worden opgevangen.

In samenwerking met IVN is het groenontwerp voor de openbare ruimte voor het eerste deelgebied van De Bulders ingevuld waarbij de nadruk ligt op het vergroten van de biodiversiteit door het toepassen van beplanting die passend is bij het oorspronkelijke gebied.

Met de bewoners van De Bulders willen we in samenwerking met IVN en de ontwikkelaars informatie geven over het natuurlijk inrichten van de tuinen waarmee we de biodiversiteit kunnen vergroten en  waarbij het onderhoud van de tuin aanvaardbaar blijft voor de bewoners. Achttien inwoners hebben inmiddels een leuke minicursus ‘Natuurvriendelijke tuin’ gevolgd. Een groene tuin houdt het regenwater vast en levert verkoeling in de zomers. Zo leveren we samen een bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast en gaan we hittestress tegen. 

Meer weten over
wonen in de Bulders?

schrijf je in voor de nieuwsbrief >