Tijdelijke situatie De Bulders West

Sinds vandaag worden de eerste woningen in De Bulders opgeleverd en arriveren de eerste bewoners van dit nieuwbouwplan. Tegelijkertijd wordt er ook nog volop gebouwd. De Bulders Woningbouw BV gaat een aantal maatregelen en/of tijdelijke voorzieningen treffen om woon- en bouwverkeer te scheiden. Zo wordt er voor de woningen tijdelijk asfalt en tijdelijke puinverharding aangelegd waarop ook geparkeerd kan worden. Uiteraard wordt de weg ook verlicht. Het woonverkeer krijgt via De Ringgreppel toegang tot het plan. Daarnaast wordt er tijdelijk een extra aansluiting gemaakt op de randweg ter hoogte van de Heezerenbosch. Deze kan alleen gebruikt worden als uitrit, om van de woonwijk op de randweg te komen. Bepaalde delen van De Bulders waar gebouwd wordt, worden afgesloten voor woonverkeer. Het bouwverkeer zal gebruik maken van de bestaande bouwinrit aan de zuidzijde van De Bulders. Op deze manier krijgen de nieuwe bewoners toch een veilige en bewoonbare omgeving en blijft tegelijkertijd De Bulders bereikbaar voor bouwverkeer. Pas op een later moment zal het woongebied definitief ingericht worden.

Tijdelijke asfaltweg en parkeervoorziening Schaverspad:

Op de plek waar in de woonrijp situatie parkeerplaatsen komen, staan momenteel de bouwketen van Janssen de Jong, daarnaast is er voor de woningen nog geen wegverharding aanwezig. Het Schaverspad wordt daarom in de tijdelijke situatie een brede asfaltweg met in de langs richting, aan de zijde van de wadi, parkeerstroken. De weg wordt een éénrichtingsweg (zowel in de tijdelijke als in de woonrijp situatie).

In de definitieve situatie wordt de straat smaller en worden er klinkers gelegd. Er mag dan niet meer geparkeerd worden. Het parkeren wordt verplaatst naar de plek waar nu de bouwketen staan.

Verbreding Bosmanstraat:

De bouwweg aan de Bosmanstraat blijft in de tijdelijke situatie gehandhaafd en wordt ter hoogte van de woningen verbreed met puin. Parkeren kan naast het asfalt op de puinbaan. Toegang naar de inritten van de woningen is ook via de puinbaan.

In de eindsituatie wordt het asfalt vervangen door klinkers en worden er, ter plaatse van de tijdelijke puinverharding, parkeerstroken groenvakken en voetpaden aangebracht.

Overige tijdelijke voorzieningen:

  • Verlichting van de weg;
  • Bouwkolken;
  • Bebording;

Scheiding bouw- en woonverkeer:

De komende periode wordt er op verschillende plaatsen door verschillende partijen gebouwd. Het streven is om het bouwverkeer en woonverkeer hierbij zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Concreet betekent dit dat:

  • Per bouwfase is een routing voor bouwverkeer en woonverkeer opgesteld. Deze kan in de loop van het bouwproces wijzigen.
  • Het woonverkeer krijgt via De Ringgreppel toegang krijgt tot het plan. Daarnaast wordt er tijdelijk een extra aansluiting gemaakt op de randweg ter hoogte van de Heezerenbosch. Deze kan alleen gebruikt worden als uitrit.
  • Bepaalde delen van het plan, waar gebouwd wordt, worden afgesloten voor woonverkeer.
  • Bouwverkeer zal gebruik maken van de bestaande bouwinrit aan de zuidzijde van het plan.

Meer weten over
wonen in de Bulders?

schrijf je in voor de nieuwsbrief >