.

we onderscheiden twee woonkwaliteiten

  • De Bulders biedt een menging van woningtypen met uiteenlopende verschijningsvorm. Het westelijk gelegen woongebied oogt landelijk met relatief ruimere kavels. Het oostelijk deel van de wijk heeft een meer een dorpse uitstraling.

'Landelijke woonomgeving'

Wonen in het westelijk deelgebied

  • Het westelijk gelegen deel van nieuwbouwwijk De Bulders in Heeze is voltooid. De laatste woningen zijn daar in aanbouw. Dit deel wordt nu in fasen woonrijp gemaakt. Het krijgt een landelijke woonomgeving, voorzien van groene plekken met boomgroepen gecombineerd met ruig grasland. Dit gebied grenst aan het agrarische ommeland.

'Het dorpse deel'

Wonen in het oostelijk deelgebied

  • Het oostelijk gebied wordt momenteel ontwikkeld en is het meer dorpse deel van De Bulders, waar het overgrote deel van de woningen wordt gerealiseerd.

Kwaliteit 1

Wonen in het westelijk deelgebied

In het westelijk deel staan een beperkt aantal rijwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen op ruime kavels met een voortuin. De kleurstelling van de woningen is gemengd rood, roodbruin en wit-aardetint. Een bijzonder deel van het gebied bestaat uit het centraal gelegen cluster waarbinnen uitsluitend woningen in lichte kleurstelling zijn gerealiseerd. Zo ontstaat een levendige afwisseling.

Kwaliteit 2

Wonen in het oostelijk deelgebied

Het oostelijk gebied is het meer dorpse deel van De Bulders, waar het overgrote deel van de woningen wordt gerealiseerd. Het sluit aan op de bestaande kern van Heeze. Ook in dit deelgebied komt een uiteenlopend woningbouwprogramma bestaande uit grondgebonden rijwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. De meeste woningen zijn voorzien van een voortuin. Door de woningtypen afwisselend te plaatsen ontstaat een gemengd, ruimtelijk beeld dat het beoogde ontspannen en vriendelijke dorpse beeld mogelijk maakt. Dan weer een meer besloten karakter, dan weer zicht op landschap.